Павло Загребельний. Диво

Хто звiв семибрамнi Фiви?
В книгах стоять iмена королiв.
А хiба королi лупали скелi
й тягали камiння?
А без лiку руйнований Вавiлон -
Хто вiдбудовував його щоразу?..
В яких халупах
Жили будiвники золотосяйної Лiми?
Куди пiшли муляри того вечора,
як закiнчили Китайський мур?
Великий Рим повен трiумфальних арок,
Хто спорудив їх? Над ким
Трiумфували цезарi?
I хiба в славетнiй,
Щедро оспiванiй Вiзантiї
Були самi палаци для громадян?.
Юний Александр завоював Iндiю.
Невже сам?
Цезар розбив галлiв.
А чи мав коло себе бодай кухаря?
Фiлiп iспанський плакав,
Коли затонув його флот.
Невже нiхто бiльше не плакав?
Як багато iсторiй.
Як багато запитань.
Б.Брехт, Запитання читача-робiтника


далее: 1965 РIК >>

Павло Загребельний. Диво
   1965 РIК